Hľadáte účtovné služby?

Potrebujete viesť účtovníctvo vo vašej firme? Jednoduché alebo podvojné?

Potrebujete vypočítavať mzdy?

Potrebujete urobiť daňové priznanie?

Potrebujete pripraviť podklady pre bankový úver?

Obráťte sa na nás! Naše účtovníčky majú viac ako 10 ročnú prax vo všetkých oblastiach účtovníctva a auditingu.

Zavolajte nám!

Piatok, 24 Február, 2012 08:30 Posted by Eva Maliarikova

Eva Maliariková, konateĺka Accounting & Software Engineering s.r.o.

Mobilný telefón: 0911 278 315